Wypracowania i lektury

wyświeltony Wyświetlony: 14354 razy

Test z lektury ‘Wierna rzeka” S. Żeromskiego

Test z lektury ‘Wierna rzeka” S. Żeromskiego

Rozwiąż test z języka polskiego, który pozwoli Ci usystematyzować wiadomości z przerobionej lektury „Wierna rzeka” Żeromskiego zdobytych na lekcji. Test zawiera 18 pytań.

Loader
Mała czcionka Średnia czcionka Duża czcionka Rozpocznij

Poniższy test ma na celu sprawdzenie, w jakim stopniu opanowałeś/aś treść lektury „Wierna rzeka” Żeromskiego. Powtórz najważniejsze wiadomości, przygotuj się do lekcji, rozwiąż test zbudowany z 18 pytań i sprawdź Swoją wiedzę.

„Wierna rzeka” ukazuje tragiczne losy Polaków, będących pod zaborem rosyjskim, a także beznadziejną walkę powstańców styczniowych podejmujących wszelkie próby dla ratowania niepodległości kraju i dramatyczne próby wyzwolenia siebie spod władzy i niewoli władz rosyjskich. Ludzie ci byli gotowi do największych poświęceń dla kraju, rezygnowali z własnego szczęścia, a nawet miłości byle by tylko pomóc ojczyźnie. Porzucali kobiety, opuszczali rodziny, bo dla nich najważniejszym celem było ratowanie ich kraju. Wielu z nich, nie mając pełnej świadomości o sytuacji kraju walczyło ofiarnie, wierząc naiwnie w powodzenie misji. Jednak wśród powstańców był również tacy, którzy mając pełną świadomość beznadziejności podejmowanych prób do końca wierzyli, że ofiary śmiertelne są konieczne, a nawet niezbędne, by naród polski mógł uodpornić na działania wroga, stać się silniejszym i przetrwać oraz podnieść się z niewoli. Takie podejście do powstania miał jeden z bohaterów książki Hubert Olbromski, który poświęcił życie dla ojczyzny. Broniąc do końca tajemnic rządowych zapisanych na kartach w teczce, rzucił ją w nurt rzeki, by nie dostała się w ręce wroga.

Przykłady pytań z testu:

Ilu synów pani Rudeckiej brało udział w powstaniu?

Dlaczego Salomea musiała ukrywać rannego Odrowąża?

Jak nazywała się wieś, w której znajdował się dworek Rudeckich?

Kim była Ryfka?

W jakich miejscach Salomea ukrywała Odrowąża?

Kim był Hubert Olbromski?

Kogo w akcie desperacji niemal porwała Salomea?

Rozpocznij