Wypracowania i lektury

wyświeltony Wyświetlony: 17445 razy

Test z geografii – dzieje Ziemi

Test z geografii – dzieje Ziemi

Test - sprawdzian z geografii na temat dziejów Ziemi. Sprawdź czy pamiętasz jak dzielą się dzieje geologiczne Ziemi. Powtórz najważniejsze wiadomości i przygotuj się na sprawdzian. Test zawiera 14 pytań.

Loader
Mała czcionka Średnia czcionka Duża czcionka Rozpocznij

Zapraszamy do rozwiązania testu, który ma na celu usystematyzowanie wiadomości zdobytych na lekcji geografii z zakresu dziejów geologicznych Ziemi. Sprawdź czy pamiętasz ery i okresy Ziemi. Jak nazywamy najstarszy przedział w dziejach Ziemi. Czy wiesz na czym polega orogeneza kaledońska a na czym, hercyńska w którym okresie miały miejsce najgwałtowniejsze procesy orogenezy alpejskiej. Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w poniższym teście. Test zawiera 14 pytań. Zapraszamy do rozwiązania.

 

Przykładowe pytania zawarte w teście:

Który z okresów nie należy do ery Mezozoiku?

Jak nazywamy najmłodszą epokę w dziejach Ziemi?

Co nazywamy orogenezą?

Jakie są trzy najważniejsze orogenezy?

Które pasma górskie, które powstały w orogenezie alpejskiej?

Jak nazywamy okresy gwałtownych ochłodzeń, które miały miejsce w czwartorzędzie?

Skamieniałe szczątki organizmów z minionych okresów geologicznych, występujących krótko na rozległych obszarach nazywamy skamieniałościami

Rozpocznij