Wypracowania i lektury

wyświeltony Wyświetlony: 25484 razy

Test z historii – Europa w dobie napoleońskiej

Test z historii – Europa w dobie napoleońskiej

Test – sprawdzian z historii ma na celu usystematyzowanie wiadomości o Europie za czasów Napoleona Bonaparte. Powtórz materiał i przygotuj się do sprawdzianu. Rozwiąż test składający się z 16 pytań.

Loader
Mała czcionka Średnia czcionka Duża czcionka Rozpocznij

Test – sprawdzian z historii ma na celu usystematyzowanie wiadomości o  Europie za czasów Napoleona Bonaparte. Powtórz materiał i przygotuj się do sprawdzianu. Rozwiąż test składający się z 16 pytań.

Napoleon Bonaparte był doskonałym wodzem, ale i zręcznym, często bezwzględnym politykiem oraz wybitnym administratorem i organizatorem życia państwowego. Wydał między innymi kodeks prawa cywilnego, który gwarantował równość wobec prawa, swobodę działalności gospodarczej i własność prywatną. Wprowadził ostry reżim policyjny, a działalność cenzury właściwie zniosła wolność prasy i wydawnictw. W polityce zagranicznej Napoleon dążył do podporządkowania Europy politycznym i ekonomicznym interesom Francji, którą doprowadził do wielkiej potęgi. Do najzacieklejszych wrogów Francji należała Anglia. Napoleon toczył również wojny z Prusami, Austrią, Rosją, Hiszpanią.

Przykładowe pytania zawarte w teście:

W którym roku Napoleon obalił władzę Dyrektoriatu i wprowadził rządy konsulów?

Kto był pierwszym konsulem Francji?

W 1804 roku został wydany kodeks prawa cywilnego, zwany Kodeksem

Gdzie został podpisany pokój między napoleonem a Aleksandrem I z 1807 roku?

Na mocy pokoju z Tylży utworzono państwo zależne od Napoleona, pod nazwą

W 1805 roku Napoleon rozgromił armię rosyjską i austriacką pod

Rozpocznij