Wypracowania i lektury

wyświeltony Wyświetlony: 8158 razy

Test z lektury „Faust” (część II) J. W. Goethego

Test z lektury „Faust” (część II) J. W. Goethego

Rozwiąż test i przygotuj się na sprawdzian z języka polskiego. Test składa się z 15 pytań. Przekonaj się czy wiadomości, które posiadasz są wystarczające do zbliżającego się sprawdzianu z języka polskiego z lektury „Faust” (cz. II) J. W. Goethego.

Loader
Mała czcionka Średnia czcionka Duża czcionka Rozpocznij

Rozwiąż test i przygotuj się na sprawdzian z języka polskiego. Test składa się z 15 pytań. Przekonaj się czy wiadomości, które posiadasz są wystarczające do zbliżającego się sprawdzianu z języka polskiego z lektury „Faust” (cz. II) J. W. Goethego.

W II części dramatu Faust doświadcza wiedzy historycznej. Wędrując przez epoki, od antyku przez średniowiecze dociera aż po czasy nowożytne. U kresu swej wędrówki dochodzi do wniosku, że najprawdziwszym źródłem zadowolenia człowieka jest pomoc czynienia dobra społecznego, że tylko pomagając innym można doznać prawdziwego szczęścia, którego tak pragnął Faust. Dostąpiwszy takiej mądrości, Faust wypowiada zakazane słowa, ale nie zostaje potępiony, gdyż aniołowie ratują go przed czeluścią piekielną, mówiąc: „Kto wiecznie dążąc się trudzi, tego możemy wybawić!”.

Przykłady pytań z testu:

Nad dramatem ‘Faust” Goethe pracował blisko

Czas II części „Fausta” obejmuje

By zapewnić cesarstwu bogactwo, Mefistofeles namawia cesarza do

Za pomoc w oddłużeniu państwa, cesarz mianuje Fausta i Mefistofelesa

Kogo pragnął ujrzeć cesarz?

Kto stworzył Homunkulusa?

Kogo Menelaos wyznaczył na ofiarę dla bogów?

Rozpocznij