Wypracowania i lektury

wyświeltony Wyświetlony: 8526 razy

Present Perfect Continuous- test czasy angielskie

Present Perfect Continuous- test czasy angielskie

Jest to test sprawdzający znajomość czasu gramatycznego Present Perfect Continuous. Zawiera on pytania z zakresu użycia czasu w zdaniach twierdzących, przeczeniach oraz pytaniach. Test układany jest przez nauczyciela języka angielskiego!

Loader
Mała czcionka Średnia czcionka Duża czcionka Rozpocznij

W czasie Present Perfect Continuous po podmiocie wstawiamy odpowiednią dla osoby formę czasownika mieć - 'have lub has'. Następnie musimy dodać czasownik być - zawsze w trzeciej formie been, a na koniec do czasownika głównego dodać końcówkę -ing.

 

Zakres użycia czasu Present Perfect Continuous:

- Present Perfect Continuous opisuje czynność, która rozpoczęła się w przeszłości, trwała nieprzerwanie i trwa do chwili obecnej.

He has been cleaning his room since 3 p.m.       On sprząta swój pokój od godziny 3.

- należy zrozumieć różnicę między użyciem Present Perfect a Present Perfect Continuous. Kiedy podkreślamy skutek - użyjemy Present Perfect. np.

I've waited for John for an hour.      Czekałem na Johna godzinę. (czynność zakończona (dokonana) bez precyzowania czasu - juz nie czekam - używamy zatem czasu Present Perfect)

 

ale

I've been waiting for John for over an hour.      Czekam na Johna od ponad godziny. (a go nie ma i nie ma - czekanie nadal trwa, bez zakończenia - używamy więc czasu Present Perfect Continuous)

- Present Perfect Continuous używamy także jeśli czynność się skończyła i widoczne  oraz odczuwalne są jej skutki:

She is tired because she has been working all day.      Ona jest zmęczona ponieważ pracowała cały dzień. (już nie pracuje ale jest zmęczona)

Rozpocznij