Wypracowania i lektury

wyświeltony Wyświetlony: 36526 razy

Psychotest - płeć mózgu, umysłu

Psychotest - płeć mózgu, umysłu

Poniższy test został opracowany na podstawie materiałów Moir oraz Jessela. Ze względu na panujące wokół tematyki kontrowersje proponujemy potraktować test jako ciekawostkę a nie medyczną diagnozę.

Loader
Mała czcionka Średnia czcionka Duża czcionka Rozpocznij

Już w roku 1882 przeprowadzone zostały badania dotyczące płciowości mózgu. Ich twórcą był Francis Gatton, udało mu się ustalić między innymi, że: mężczyźni znacznie lepiej czytają mapy, maja lepszą orientacje przestrzenną i łatwiej radzą sobie ze stresem, kobiety natomiast lepiej rozpoznają emocje, mają podzielność uwagi i łatwość tworzenia rozbudowanych wypowiedzi. Wszystkie te różnice jak wykazał autor są wynikiem różnic w budowie mózgu , nie powinien więc dziwić fakt, że obie płci prezentują tak odmienne zachowania.

 

Dla wielu z pewnością ciekawostką będzie wiadomość, iż naturalny model mózgu to mózg żeński!! Różnice w jego budowie powstają na bazie genów zawierających wzorce indywidualnych cech, a także hormonów oddziaływujących na nas w życiu płodowym. Płciowość mózgu zaczyna ustalać się już około 6 tygodnia życia. Jeżeli płód jest rodzaju żeńskiego nie muszą w nim zachodzić większe zmiany, jeśli jednak mamy do czynienia z płodem męskim aby jego płciowość mózgu również mogła stać się męska muszą znacząca rolę odegrać hormony. Ilość ich jest czterokrotnie większa niż kiedykolwiek później i umożliwia ustalenie płciowości męskiej.

 

Płciowy rozwój mózgu wg Miltona Diamonda przebiega w czterech stadiach:

I stadium – rozwija się podstawowy model płciowości decydujący o agresywności lub bierności

II stadium – wykształcenie się tożsamości płciowej – decyduje o tym jaka płeć przypisuje sobie człowiek

III – to ustalenie preferencji seksualnych

IV – powstanie kontroli funkcjonowania narządów płciowych. Ten okres jest szczególnie pomocny w wyjaśnianiu wszelkiego rodzaju dewiacji seksualnych.

( opis tworzony na podstawie artykułu J. Hofman – Wiśniewska pod kierunkiem dr. N. med. Michała Skalskiego)

 

Test zbudowany jest w ten sposób, że odpowiedzi kobiet i mężczyzn zostają inaczej punktowane, stąd proszę podczas rozwiązywania testu zapisywać na kartce ilość poszczególnych odpowiedzi: „a”, „b” i „c”. Po rozwiązaniu testu zostanie przekazany klucz służący poprawnemu obliczeniu wyniku. Po rozwiązaniu testu i wysłaniu sms premium (2zł, 2.44 brutto) użytkownik otrzyma końcowy wynik w wartości % inteligencji pedagogicznej oraz interpretację opisową swojego profilu.

Rozpocznij

01 Komentarze (kliknij aby wyświetlić)

10 grudnia 2010 22:02

Jestem mężczyzną w 100%