Wypracowania i lektury

wyświeltony Wyświetlony: 22865 razy

Test z lektury – Opowiadania A. Czechowa

Test z lektury – Opowiadania A. Czechowa

Rozwiąż test i przygotuj się na sprawdzian z języka polskiego. Test składa się z 16 pytań. Przekonaj się czy wiadomości, które posiadasz są wystarczające do zbliżającego się sprawdzianu z języka polskiego z lektury „Opowiadania” A. Czechowa.

Loader
Mała czcionka Średnia czcionka Duża czcionka Rozpocznij

Rozwiąż test i przygotuj się na sprawdzian z języka polskiego (gimnazjum, liceum). Test składa się z 16 pytań. Przekonaj się czy wiadomości, które posiadasz są wystarczające do zbliżającego się sprawdzianu z języka polskiego z lektury „Opowiadania” A. Czechowa.

 

Antoni Czechow żył w latach 1860 – 1904. To jeden z największych pisarzy w literaturze światowej. Prozaik i dramaturg, jego utwory sceniczne stale wystawiają teatry całego świata. Czechow był wnikliwym obserwatorem swych współczesnych, zawsze opowiadał się za sprawiedliwością społeczną. Czasy, w jakich przyszło mu żyć były bardzo ciężkie.

W swych opowiadaniach ukazuje życie urzędników, kupców, chłopów oraz ziemian.

Ukazał bezduszność carskich urzędów i pracujących w nich ludzi, obojętnych i niewrażliwych na tragedie ludzkie. Urzędników carskich łączył strach przed zwierzchnikami, robili wszystko, by się im nie narażać, nie mieli poczucia własnej wartości. Zakodowany mieli strach i otrzymywanie kar i nagan. Ludzie ci żyli w ciągłym strachu przed utratą pracy, dbali tylko o własne potrzeby i pilnowali tych swoich spraw.

 

Byli ludźmi żyjącymi w ogromnym stresie; mieli zdeformowaną moralność, byli pozbawieni zasad moralnych. Żyli jak bezwładne maszyny na usługach wyższych władz carskich.

Sytuacje przedstawione w utworach Czechowa odsłoniły deformację moralną ówczesnego społeczeństwa. Nie mogło i nie potrafiło ono żyć normalnym życiem bez strachu i niepokoju o swoją przyszłość. Nasiąknięte było ogromnym tragizmem i dramatyzmem.

Przykładowe pytania zawarte w teście:

Do nowel Czechowa nie należy

Z ilu utworów składają się Opowiadania Czechowa?

Co Czerwiakow zrobił w teatrze?

Kogo ugryzł pies z opowiadania „Kameleon”?

Dlaczego rewirowy Oczumiełow chciał ukarać pogryzionego mężczyznę?

Bohaterem „Człowieka w futerale” jest

Rozpocznij