"The animals I like" - wypracowanie po angielsku

"The animals I like" - wypracowanie po angielsku

"The animals I like" - wypracowanie po angielsku przedstawia historię posiadanych przez ucznia zwierząt, jego sympatie i antypatie do róznych gatunków. Neguje ono także trzymanie zwierząt w niewoli i nieodpowiednich warunkach i sugeruje aby wszystkie dzikie zwierzęta powinny być trzymane w dobrych, godnych warunkach,w zoo lub specjalnie do tego dostosowanych parkach safari. Wypracowanie podkreśla również jak istotną rolę w życiu każdego człowieka oraz środowisku pełnią wszystkie gatunki zwierząt. Dlatego każdego rodzaju złe traktowanie ich powinno być surowo karane.   Całe wypracowanie w języku angielskim zawiera 275 słów.