Życie narodu będącego w niewoli na podstawie poezji Adama Mickiewicza.

Życie narodu będącego w niewoli na podstawie poezji Adama Mickiewicza.

Konrad Wallenrod popełnia samobójstwo, gdyż ma wyrzuty sumienia. Jego tragizm tkwi w tym, iż staje między miłością Ojczyzny, a sprzeniewierzeniu się moralnym zasadom. Kiedy zostaje zamknięty w więzieniu jego duch jest wolny, ale nie może podjąć żadnych konkretnych działań. W imię miłości do kraju pragnie wyzwolić Polskę nawet  dla najwyższej wartości jaka jest jego życie