„Prośba o piosenkę” interpretacja wiersza Juliana Tuwima

„Prośba o piosenkę” interpretacja wiersza Juliana Tuwima

Wypracowanie zawiera analizę i interpretacją wiersza „Prośba o piosenkę” autorstwa Juliana Tuwima. Należy zauważyć, że utwór ten należący do tomiku „ Słowa we krwi ”, ukazuje przemianę światopoglądu poety, który pragnie uczynić swą twórczość przydatną społecznie i politycznie. Poniższe wypracowanie omawia całość utworu. Wyjaśniono znaczenie tytułu, wskazano budowę wiersza oraz środki artystyczne użyte przez autora, całość poparta jest cytatami. Wypracowanie zawiera 308 słów.

„Do krytyków” interpretacja wiersza Juliana Tuwima, wypracowanie

„Do krytyków” interpretacja wiersza Juliana Tuwima, wypracowanie

Wypracowanie zawiera analizę i interpretację wiersza „Do krytyków”,  autorstwa Julian Tuwima. Podmiot liryczny zwraca się w apostrofach do tytułowych krytyków literackich ukazując nową koncepcję modelu poezji i poety. Poniższe wypracowanie omawia całość utworu. Wskazano budowę wiersza oraz środki artystyczne użyte przez autora, całość poparta jest cytatami. Wypracowanie zawiera 326 słów.