„Moja poezja” interpretacja wiersza Tadeusza Różewicza

„Moja poezja” interpretacja wiersza Tadeusza Różewicza

Wypracowanie zawiera analizę i interpretacje wiersza „Moja poezja” Tadeusza Różewicza. W utworze podmiot liryczny to poeta, który poprzez negacje ukazuje sens i znaczenie swej twórczości to manifest poetycki. Wskazuje jakimi są jego wiersze, na tej podstawie dokładnie można zaprezentować postać Różewicza. Poniższe wypracowanie dokładnie omawia całość utworu stanowiąc tym samym jego analizę i interpretację. Wskazano przesłanie pozostawione przez autora. Całość poparta jest poprzez cytaty. Wypracowanie zawiera 330 słów.