Interpretacja wiersza „W Weronie” - C. K. Norwid, wypracowanie

Interpretacja wiersza „W Weronie” - C. K. Norwid, wypracowanie

Utwór „W Weronie” nawiązuje do historii miłości Romea i Julii, głównych bohaterów tragedii Szekspira. Była to wielka, wzniosła i poetycka miłość. Jednak na ludziach, współczesnych Norwidowi, nie robiła ona wielkiego wrażenia, nie wzruszała ich tragiczna historia dwojga kochanków. Następuje w wierszu zderzenie poglądów romantyków z racjonalistami. Wypracowanie zawiera 319 wyrazów.