Wypracowanie – charakterystyka Pawła Obareckiego, Siłaczka

Wypracowanie – charakterystyka Pawła Obareckiego, Siłaczka

Wypracowanie - charakterystyka Pawła Obareckiego, głównego bohatera „Siłaczki”, S. Żeromskiego. Głównym tematem „Siłaczki” jest wierność ideałom i obowiązkom oraz wynikające z niej różne postawy ludzkie wobec trudności życia. Pawel Obarecki jest przykładem człowieka, który ponosi życiową i moralną klęskę. Popada w marazm i tryb szarej egzystencji. Jest postacią negatywną. Wypracowanie zawiera 379 wyrazów.