Obraz człowieka końca XIX wieku na przykładzie twórczości K. Przerwy - Tetmajera

Obraz człowieka końca XIX wieku na przykładzie twórczości K. Przerwy - Tetmajera

Obraz człowieka końca XIX wieku na przykładzie wierszy K. Przerwy - Tetmajera „Koniec wieku XIX”, „Nie wierzę w nic”, „Hymn do Nirwany”. Są to wiersze pesymistyczne nasiąknięte dekadentyzmem. Opisują człowieka bezradnego i biernego wobec otaczającej go rzeczywistości. Wypracowanie zawiera 418 wyrazów.