Mikołaj Rej „Krótka rozprawa między trzema osobami, Panem, Wójtem a Plebanem” – analiza

Mikołaj Rej   „Krótka rozprawa między trzema osobami, Panem, Wójtem a Plebanem” – analiza

Poniższe wypracowanie stanowi analizę i omówienie utworu Mikołaja Reja pod tytułem „Krótka rozprawa między trzema osobami, Panem, Wójtem a Plebanem„. Dzieło jest dialogiem prowadzonym pomiędzy reprezentantami trzech warstw społecznych ówczesnej Ukazana rozmowa ma na celu zwrócenie uwagi czytelnika na losy kraju, autor zatroskany sytuacją zauważa bowiem liczne problemy. Krytyce zostają poddane poszczególne stany społeczne, autor uwidacznia i wskazuje ich największe wady. Najwięcej zarzutów pada wobec warstw mających wpływ na kształt ówczesnej rzeczywistości. W wypracowaniu poruszono wszystkie najważniejsze wątki, wskazano osobiste stanowisko autora. Wypracowanie zawiera 342 słowa.