„Tren X” interpretacja utworu Jan Kochanowski, wypracowanie

„Tren X” interpretacja utworu Jan Kochanowski, wypracowanie

Wypracowanie zawiera analizę i interpretację Trenu X Jana Kochanowskiego. W utworze tym poeta kieruje pytania bezpośredni do swej zmarłej córki. Pragnie zyskać odpowiedz a wraz z nią odnaleźć spokój i ukojenie. W wypracowaniu omówiono całość utworu, tekst poparty jest cytatami. Wypracowanie zawiera 317 słów.

„Tren VIII” interpretacja utworu Jan Kochanowski, wypracowanie

„Tren VIII” interpretacja utworu Jan Kochanowski, wypracowanie

Wypracowanie zawiera analizę i interpretację Trenu VIII Jana Kochanowskiego. Poeta pogrążony w smutku próbuje ukazać pustkę, która powstała po śmierci ukochanego dziecka Orszulki. Kochanowski wspomina kolejne epizody z życia, przypomina sobie śpiew i energię córeczki, która swym usposobieniem i okazywaną miłością nie dopuszczała by ojca czy matkę ogarniał smutek. W wypracowaniu omówiono całość utworu, tekst poparty jest cytatami. Wypracowanie zawiera 373 słowa.

„Tren VII” interpretacja utworu, Jan Kochanowski, wypracowanie

„Tren VII” interpretacja utworu, Jan Kochanowski, wypracowanie

Wypracowanie zawiera analizę i interpretację Trenu VII Jana Kochanowskiego. Poeta pogrążony w smutku próbuje ukazać pustkę, która powstała po śmierci ukochanego dziecka. Każdy element pustego domu, najmniejszy drobiazg wywołuje cierpienie. Autor przeglądający ubiory zmarłej córeczki wygłasza monolog pełen żalu i bezsilności. W wypracowaniu omówiono całość utworu, tekst poparty jest cytatami. Wypracowanie zawiera 342 słowa.

„Tren V” interpretacja utworu, Jan Kochanowski, wypracowanie

„Tren V” interpretacja utworu, Jan Kochanowski, wypracowanie

Wypracowanie zawiera analizę i interpretację Trenu X Jana Kochanowskiego. Poeta w tym utworze porównuje Boga do ogrodnika, to on bowiem przerwał życie małej Orszulki, gdy pełen gorliwości uprzątał swój sad. Przedwcześnie przycięte drzewko oliwne symbolizuje córkę poety, to ona zastała „ścięta” zanim zdążyła dorosnąć i ukazać się w całej okazałości. W wypracowaniu omówiono całość utworu, tekst poparty jest cytatami. Wypracowanie zawiera 314 słów.

„Tren I” interpretacja utworu, Jan Kochanowski, wypracowanie

„Tren I” interpretacja utworu, Jan Kochanowski, wypracowanie

Wypracowanie zawiera analizę i interpretację „Trenu I” Jana Kochanowskiego. Utwór ten rozpoczyna cały cykl apostrofą odnoszącą się do tradycji żałobnej. Druga część wiersza jest przepełniona porównaniami i symbolami, autor zmierza do podjęcia tematyki śmierci, próby jej opisania i nazwania. Jednak z treści wiersza jasno wynika, że śmierci dziecka nie da się pojąć, jest to zjawisko bezsensowne i niezrozumiałe. W wypracowaniu omówiono całość utworu, tekst poparty jest cytatami. Wypracowanie zawiera 365 słów.