„Warkoczyk” interpretacja wiersza, Tadeusz Różewicz

„Warkoczyk” interpretacja wiersza, Tadeusz Różewicz

„Warkoczyk” to tytuł wiersza autorstwa Tadeusza Różewicz. Utwór ten został napisany pod wpływem uczuć i przemyśleń autora wywołanych zwiedzaniem muzeum w Oświęcimiu. Tytułowy warkoczyk stanowi symbol obrazujący cierpienie niewinnego dziecka, jednej z niezliczonych ofiar obozu koncentracyjnego. Poniższe wypracowanie omawia całość utworu. Wskazano budowę wiersza, całość poparta jest cytatami. Wypracowanie zawiera 301 słów.