„List do ludożerców” interpretacja wiersza, Tadeusz Różewicz

„List do ludożerców” interpretacja wiersza, Tadeusz Różewicz

Wypracowanie zawiera gotową analizę i interpretacje wiersza „List do ludożerców” autorstwa Tadeusza Różewicza. Podmiot liryczny w utworze przyjmuje postawę moralisty, który próbuje ukazać tytułowym ludożerca potrzebę zmiany. W poniższym wypracowaniu omówiono całość utworu, wytłumaczono znaczenie tytułu. Wypracowanie zawiera 377 słów.