Wisława Szymborska- życie jako teatr – wypracowanie maturalne

Wisława Szymborska- życie jako teatr – wypracowanie maturalne

Wypracowanie stanowi prezentację motywu świata jako teatru zawartego w poezji Wisławy Szymborskiej. Człowiek jawi się jako nie do końca świadomy swej roli aktor, reżyser sztuki pozostaje natomiast nieznany. W wypracowaniu wykorzystano następujące utwory: „Zdumienie”, „Bufo”, „Życie na poczekaniu”. Całość poparta cytatami zawiera 682 słowa.