Modernizm – impresjonizm, symbolizm i secesja, wypracowanie

Modernizm – impresjonizm, symbolizm i secesja, wypracowanie

Epoka modernizmu zaowocowała wyłonieniem się trzech nowych i zgoła odmiennych nurtów artystycznych. Każdy z nich wniósł odmienne spojrzenie na istniejąca rzeczywistość i wzbudził inne emocje w odbiorcach. W wypracowaniu omówiony zostaje: impresjonizm, symbolizm i secesja. Oprócz omówień cech charakterystycznych tych nurtów podane są takie zagadnienia: jak pochodzenie i znaczenie nazwy czy najwybitniejsi przedstawiciele danego kierunku. Wypracowanie zawiera 400 słów.