Neil Perry – charakterystyka postaci N. H. Kleinbauma „Stowarzyszenie umarłych poetów”

Neil Perry – charakterystyka postaci N. H. Kleinbauma „Stowarzyszenie umarłych poetów”

Neil Perry był jednym z bohaterów powieści N. H. Kleinbauma pod tytułem „Stowarzyszenie umarłych poetów”. Był on niezwykle zdolnym uczniem, jednym z najlepszych w Akademii Weltona. Był chłopcem bardzo inteligentnym i dociekliwym. Interesował się sztuką teatralną, pragnął zostać artystą, a dzięki profesorowi Keatingowi, chłopiec rozbudził w sobie zamiłowanie do literatury. Zaborczy i despotyczny ojciec nie pozwolił jednak chłopcu realizować swoich marzeń. Nakazał mu studiowanie medycyny, bo uważał, że syn musi być lekarzem. Chłopiec nie potrafił przeciwstawić się woli ojca, załamał się i popełnił samobójstwo. Wypracowanie zawiera 473 wyrazy.

Knox Overstreet – charakterystyka postaci, „Stowarzyszenie umarłych poetów”, wypracowanie

Knox Overstreet – charakterystyka postaci, „Stowarzyszenie umarłych poetów”, wypracowanie

Wypracowanie jest charakterystyką Knoxa Overstreeta, jednego z głównych bohaterów powieści N. H. Kleinbauma pod tytułem „Stowarzyszenie umarłych poetów”. Knox był wysportowanym, silnym i dobrze zbudowanym chłopcem. Miał krótko przystrzyżone, ale kręcone włosy. Na jego twarzy dość często malował się duży i szczery uśmiech. Był chłopcem o miłej aparycji, który już samym wyglądem wzbudzał zaufanie. Knox był sympatycznym i koleżeńskim chłopcem. Lubił grać w piłkę. Był również romantykiem, chętnie pisał wiersze i publicznie je deklarował. Były one skierowane głównie do jego miłości, Chris Noel, która długo opierała się jego względom. Wypracowanie zawiera  363 wyrazy.

Richard Cameron – charakterystyka postaci, „Stowarzyszenie umarłych poetów”, wypracowanie

Richard Cameron – charakterystyka postaci, „Stowarzyszenie umarłych poetów”, wypracowanie

Jednym z bohaterów występujących w powieści N. H. Kleinbauma pod tytułem „Stowarzyszenie umarłych poetów” był Richard Cameron. Richard był szesnastoletnim chłopcem pobierającym nauki w Akademii Weltona. Nie był zbyt inteligentnym ani błyskotliwym chłopcem, ale potrafił ciężko i solidnie pracować na swoje sukcesy. W relacjach z kolegami nie cieszył się sympatią, bo swoim zachowaniem nie dawał się lubić. Był zarozumiały i chętnie donosił na kolegów nauczycielom. Nie można było mu zaufać. Wypracowanie zawiera 511 wyrazów.