„Niemcom” interpretacja wiersza Antoniego Słonimskiego

„Niemcom” interpretacja wiersza Antoniego Słonimskiego

Wypracowanie zawiera analizę i interpretację wiersza Antoniego Słonimskiego pod tytułem „Niemcy”. Autor ukazał w nim zabójstwo Archimedesa. Obraz ten prezentuje odwieczną przewagę przemocy nad bezcennymi wartościami duchowymi. Całość skierowana jest do tytułowego adresata, poeta poruszony wzrastająca siłą faszyzmu przewidywał dalszy rozwój sytuacji. W wierszu nie ma bezpośredniego odwołania do ówczesnych czasów, pomimo to zakończony zostaje pesymistyczna wizją. Poniższe wypracowanie dokładnie wyjaśnia wszystkie poruszone powyżej wątki. Wskazana jest budowa wiersza oraz użyte przez autora środki literackie. Całość poparta jest cytatami. Wypracowanie zawiera 405 słów.