Wypracowanie – charakterystyka Pawła Obareckiego, Siłaczka

Wypracowanie – charakterystyka Pawła Obareckiego, Siłaczka

Wypracowanie - charakterystyka Pawła Obareckiego, głównego bohatera „Siłaczki”, S. Żeromskiego. Głównym tematem „Siłaczki” jest wierność ideałom i obowiązkom oraz wynikające z niej różne postawy ludzkie wobec trudności życia. Pawel Obarecki jest przykładem człowieka, który ponosi życiową i moralną klęskę. Popada w marazm i tryb szarej egzystencji. Jest postacią negatywną. Wypracowanie zawiera 379 wyrazów.

Wypracowanie – charakterystyka Stanisławy Bozowskiej, Siłaczka

Wypracowanie – charakterystyka Stanisławy Bozowskiej, Siłaczka

Charakterystyka Stanisławy Bozowskiej, tytułowej „Siłaczki”, S. Żeromskiego (gimnazjum). Bozowska była kobietą, która poświęciła swoje całe życie na rzecz pomagania ubogim, szerzenia wiedzy wśród ludności wiejskiej. Była altruistką. Kobietą silnego charakteru, do końca wierna swoim ideom i przekonaniom. Tylko śmierć była w stanie przerwać jej misję.   Wypracowanie zawiera 457 wyrazów.