"Róża poświęcona Danielowi Naborowskiemu" Jarosława Marka Rymkiewicza interpretacja wiersza.

"Róża poświęcona Danielowi Naborowskiemu" Jarosława Marka Rymkiewicza interpretacja wiersza.

Daniel Naborowski to poeta doctus doby baroku, natomiast z całą pewnością współczesnym poetą doctus można nazwać Jarosława Marka Rymkiewicza, który znając literaturę minionych epok bardzo często odwoływał się do wybranych przez siebie utworów. W wierszu „Róża poświęcona Danielowi Naborowskiemu” bardzo wyraźnie czerpie z poezji owego twórcy, jak również korzysta ze środków stylistycznych oraz toposów charakterystycznych dla baroku. Wypracowanie zawiera 577 słów.