Romantyzm – pojęcia i hasła epoki, ściąga na sprawdzian

Romantyzm – pojęcia i hasła epoki, ściąga na sprawdzian

Tekst zawiera szczegółowe wyjaśnienia haseł charakterystycznych dla epoki romantyzmu. Ich znajomość stanowi podstawę poprawnego odczytywania sensu dzieł tworzonych w tym okresie. To poprzez nie kształtowano : świadomość ludzką, filozofię, sztukę i literaturę. W tekście wyjaśniono następujące terminy: irracjonalizm, fantastyka, tajemniczość, orientalizm, ludowość, historycyzm, mistycyzm, mesjanizm, indywidualizm romantyczny. Całość może posłużyć jako sprawdzian z wiedzy o epoce lub gotowa ściąga. Wypracowanie zawiera 536 słów.