Mit o Prometeuszu, wypracowanie - Motyw cierpienia

Mit o Prometeuszu, wypracowanie - Motyw cierpienia

Wypracowanie stanowi szczegółową analizę i interpretacje mitu greckiego o Prometeuszu. Na jego podstawie omówiony zostaje motyw cierpienia zawarty w literaturze. Wypracowanie zawiera 351 słów.

Mit o Prometeuszu analiza, wypracowanie

Mit o Prometeuszu analiza, wypracowanie

Wypracowanie zawiera analizę i omówienie mitu o Prometeuszu. Tytułowy bohater stanowi ponadczasowy symbol poświęcenia jednostki na rzecz całej ludzkości, interesu własnego dla dobra innych. Prometeusz bowiem nie bacząc na gniew bogów wykradł ogień by ulżyć w trudzie życia całej ludzkości. W wypracowaniu dokładnie omówiono utwór, całość może posłużyć również jako streszczenie. Tekst zawiera 336 słów.

Prometeizm, mesjanizm, ofiara ludzka w imię wartości- wypracowanie maturalne

Prometeizm, mesjanizm, ofiara ludzka w imię wartości- wypracowanie maturalne

Wypracowanie stanowi realizację jednego z popularnych tematów poruszanych w klasach liceum i technikum. Ofiara ludzka w imię wartości, prometeizm lub mesjanizm. Hasła te brzmiące odmiennie zawierają w sobie podobny nośnik pojęciowy zawsze określając wyjątkowe zachowania jednostki oddającej swój los i życie na rzecz wyższych idei. W tekście wykorzystano: „Mit o Prometeuszu”, dzieje Chrystusa, „III część Dziadów” Adama Mickiewicza, „Ludzi bezdomnych” Stefana Żeromskiego,” Antygonę” Sofoklesa. Tekst  może również posłużyć jako odrębne prace wskazujące motyw w poszczególnych dziełach literackich. Wypracowanie zawiera 751 słów.

Romantyzm najważniejsze terminy literackie i pojęcia- ściąga , sprawdzian

Romantyzm  najważniejsze terminy literackie i pojęcia- ściąga , sprawdzian

Wypracowanie stanowi omówienie i prezentację najważniejszych terminów i pojęć literackich charakteryzujących epokę romantyzmu. Wyjaśniono terminy : ballada, burza i napór, dramat romantyczny, egzotyzm, elegia, folklorystyka, gawęda szlachecka, gotycyzm, groteska, historiozofia, historycyzm, idealizm, ironia romantyczna, liryka maski lub roli, lucyferyzm, mała ojczyzna, mesjanizm polski, mistycyzm, motto, oda, oniryzm, ontologia, orfizm, osjanizm, poemat dygresyjny, powiesć epistolarna, powieść poetycka, profetyzm, prometeizm, regionalizm, sonet, synkretyzm, teodycea, tyrteizm, wallenrodyzm, winkelriedyzm. Ponieważ każde hasło jest omówione z osobna całość może posłużyć jako gotowa ściąga lub sprawdzian. Tekst zawiera 903 słowa.