Literatura: podział, funkcje, gatunki literackie.

Literatura: podział, funkcje, gatunki literackie.

Przygotuj się na sprawdzian z języka polskiego ze znajomości pojęć literackich, podziału literatury i innych zagadnień z nią związanych. Kompendium sprawdzianowe zawiera szereg zagadnień najczęściej pojawiających się na sprawdzianach z języka polskiego.