Panowanie Mieszka II – wypracowanie

Panowanie Mieszka II – wypracowanie

Wypracowanie z historii (gimnazjum, liceum) dotyczy panowania w Polsce Mieszka II, syna Bolesława Chrobrego. Mieszko II panował w latach 1025 – 1032. Był wiernym kontynuatorem polityki ojca. Rządy Mieszka II przypadły na ciężkie czasy. Przeciwko niemu wystąpiła koalicja, w skład, której weszły: Niemcy, Czechy i Ruś, a także jego bracia, popierani przez państwa sąsiadujące. Po śmierci Mieszka II Polska pogrążyła się w chaosie i rozpoczęły się zaciekłe walki o władzę. Wypracowanie zawiera 413 wyrazów.