Dramat narodu bez państwa w wybranych utworach literatury polskiej, prezentacja maturalna

Dramat narodu bez państwa w wybranych utworach literatury polskiej, prezentacja maturalna

Dramat narodu bez państwa w wybranych utworach literatury polskiej. - tekst stanowi gotową, nigdzie nie publikowaną prezentację maturalną, która zawiera tezę, literaturę podmiotu, literaturę przedmiotu, kartę cytatów. Prezentacja zawiera 1523  wyrazów, nie licząc oczywiście wykazu literatury podmiotu, literatury przedmiotu i karty cytatów.