Współczesność najważniejsze hasła epoki

Współczesność najważniejsze hasła epoki

Wypracowanie stanowi prezentację najważniejszych zagadnień związanych z epoką współczesności. Wyjaśniono następujące terminy: behawioryzm, dramat groteskowy, everyman, katastrofizm generacyjny, literatura emigracyjna, literatura faktu, neoklasycyzm, pokolenie apokalipsy spełnionej, pokolenie Kolumbów, pokolenie Współczesności, pokolenie nowej Fali. Tekst może posłużyć jako sprawdzian z wiadomości lub gotowa ściąga. Całość zawiera 458 słów.

„Lament” Tadeusz Różewicz - analiza wiersza

„Lament” Tadeusz Różewicz - analiza wiersza

Wypracowanie zawiera analizę i interpretację wiersza Tadeusza Różewicza pod tytułem „Lament”. Poeta wskazuje nam kontrast jaki zaistniał w nim samym. Ten bowiem młody jeszcze człowiek, którego fizyczność wskazuje na niewinność i niedojrzałość chowa we wnętrzu tajemnicę. Jest dojrzałym człowiekiem, którego przerosły doświadczenia życiowe. W tekście wskazano najważniejsze wątki. Całość poparta cytatami zawiera 378 słów.

„Ocalony” Tadeusz Różewicz - analiza wiersza

„Ocalony” Tadeusz Różewicz - analiza wiersza

Wypracowanie zawiera analizę i interpretację wiersza Tadeusza Różewicza pod tytułem „Ocalony”. Utwór nawiązuje do osobistych doświadczeń poety, którego pokolenie na zawsze zostało naznaczone tragedią II wojny światowej. Różewicz mianem „rzeż” określa wojenne okrucieństwo w którym śmierć staje się planowanym i przemyślanym zabiegiem. W tekście wskazano najważniejsze wątki. Całość poparta cytatami zawiera 312 słów.

„Walentynki” Tadeusz Różewicz - analiza wiersza

„Walentynki” Tadeusz Różewicz - analiza wiersza

Wypracowanie zawiera analizę i interpretację poematu Tadeusza Różewicza pod tytułem „Walentynki”. Poeta w dobitny sposób prezentuje znaczenie terminu miłość we współczesnym świecie oraz kryzys relacji partnerskich i rodzicielskich. W tekście wskazano najważniejsze wątki. Całość poparta cytatami zawiera 308 słów.