„Pogrzeb prezydenta Narutowicza” interpretacja wiersza Juliana Tuwima

„Pogrzeb prezydenta Narutowicza” interpretacja wiersza Juliana Tuwima

Wypracowanie zawiera analizę i interpretację wiersza „Pogrzeb prezydenta Narutowicza” autorstwa Juliana Tuwima. Poeta będąc poruszony zamachem na prezydenta napisał wiersz w którym oskarża zabójców – skrajna prawicę. Poniższe wypracowanie omawia całość utworu. Wskazano budowę wiersza oraz środki artystyczne użyte przez autora, całość poparta jest cytatami. Wypracowanie zawiera 309 słów.