„Róża” interpretacja wiersza Tadeusza Różewicza

„Róża” interpretacja wiersza Tadeusza Różewicza

Wypracowanie zawiera analizę i interpretacje wiersza Tadeusza Różewicza – „Róża”. Podmiot liryczny, to sam poeta, który zestawia ze sobą równolegle dwa motywy: kwitnienie krzewu oraz śmierć dziewczyny. To celowy zabieg, który autor zastosował w celu ukazania kruchości ludzkiego życia. Poniższe wypracowanie dokładnie omawia całość utworu, wskazane i wytłumaczone zostaje podwójne znaczenie tytułu. Całość poparta jest poprzez cytaty, zawiera omówienie budowy wiersza i wskazanie środków artystycznych użytych przez autora. Wypracowanie zawiera 324 słowa.