Dwudziestolecie międzywojenne - wypracowanie sprawdzian

Dwudziestolecie międzywojenne - wypracowanie sprawdzian

Wypracowanie omawia wszystkie nowe hasła mające wpływ na kształt i tematykę ówczesnej poezji. Podana zostaje data graniczna a także myśli jej prekursorów. Wskazana i zinterpretowana została twórczość: Słonimskiego, Lechonia,  Tuwima,  Przybosia. Wyróżnione są grupy skandalistów:  futurystów i pikadorczyków. Całość poparta jest cytatami pochodzącymi z utworów tychże poetów. Wypracowanie zawiera 572 słowa.

Skamander poeci, wypracowanie - ściąga

Skamander poeci, wypracowanie - ściąga

Wypracowanie stanowi dokładna charakterystykę poetyckiej grupy Skamander. Ukazane zostają zmiany jej składu, program, główne założenia i postulaty. Wytłumaczona  zostaje geneza nazwy oraz jej dosłowne znaczenie.  Całość obejmuje działalność tej grupy, począwszy od jej początków pod nazwą pikadorczycy do ostatecznego zakończenia działalności. Tekst poparty jest cytatami. Wypracowanie zawiera 430 słów.