Oświecenie- wydarzenia i ośrodki kultury, ściąga na sprawdzian

Oświecenie- wydarzenia i ośrodki kultury, ściąga na sprawdzian

Wypracowanie stanowi omówienie najważniejszych zjawisk i ośrodków kulturalnych powstałych na ziemiach polskich w epoce oświecenia. Należy do nich zaliczyć: Komisja Edukacji Narodowej, Kuźnia Kołłątajowska, Collegium Nobilium, Szkoła Rycerska Towarzystwo Przyjaciół Nauk, „Monitor”,  „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne”. Znajomość tych zagadnień stanowi podstawowy zakres wiadomości w klasach liceum i technikum. Tekst może posłużyć jako sprawdzian lub ściąga. Wypracowanie zawiera 429 słów.