„Siłaczka”, wypracowanie - opracowanie opowiadania Stefana Żeromskiego

„Siłaczka”, wypracowanie -  opracowanie opowiadania Stefana Żeromskiego

Tekst stanowi omówienie i analizę opowiadania „Siłaczka” autorstwa Stefana Żeromskiego. Akcja utworu toczy się w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku. To tam czytelnik poznaje losy Pawła Obareckiego i Stanisławy Bozowskiej. Początkowo obydwaj bohaterowie owładnięci są ideami „pracy u podstaw” i „pracy organicznej”, ostatecznie jednak ich drogi się rozchodzą. Obarecki porzuca swe cele na rzecz lepszego bytu, Bozowska pozostaje wierna ideą do końca, stając się tytułowa siłaczką. W tekście dokładnie omówiono problematykę opowiadania. Każdy z bohaterów został zaprezentowany również z osobna, całość może więc stanowić osobne charakterystyki postaci. Podkreślono również tematykę moralną pozostawioną przez autora: jednostka wobec ideałów a rzeczywistości. Wypracowanie zawiera 470 słów.