„Siłaczka”, wypracowanie - opracowanie opowiadania Stefana Żeromskiego

„Siłaczka”, wypracowanie -  opracowanie opowiadania Stefana Żeromskiego

Tekst stanowi omówienie i analizę opowiadania „Siłaczka” autorstwa Stefana Żeromskiego. Akcja utworu toczy się w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku. To tam czytelnik poznaje losy Pawła Obareckiego i Stanisławy Bozowskiej. Początkowo obydwaj bohaterowie owładnięci są ideami „pracy u podstaw” i „pracy organicznej”, ostatecznie jednak ich drogi się rozchodzą. Obarecki porzuca swe cele na rzecz lepszego bytu, Bozowska pozostaje wierna ideą do końca, stając się tytułowa siłaczką. W tekście dokładnie omówiono problematykę opowiadania. Każdy z bohaterów został zaprezentowany również z osobna, całość może więc stanowić osobne charakterystyki postaci. Podkreślono również tematykę moralną pozostawioną przez autora: jednostka wobec ideałów a rzeczywistości. Wypracowanie zawiera 470 słów.

„Echa leśne” opowiadanie, Stefan Żeromski

„Echa leśne” opowiadanie, Stefan Żeromski

Tekst stanowi omówienie i analizę opowiadania „Echa leśne” autorstwa Stefana Żeromskiego. Akcja utworu rozgrywa się na leśnej polanie nieopodal Suchedniowa po powstaniu styczniowym. To tu z opowiadań generała Rozłuckiego poznajemy prawdziwego patriotę Jana Rymwida. W tekście dokładnie omówiono problematykę opowiadania,  każdy z bohaterów został zaprezentowany również z osobna, całość może stanowić osobne charakterystyki postaci.. Wypracowanie zawiera 335 słów.

„Rozdziobią nas kruki, wrony…” opowiadanie, Stefan Żeromski

„Rozdziobią nas kruki, wrony…” opowiadanie, Stefan Żeromski

Tekst stanowi opracowanie opowiadania „Rozdziobią nas kruki, wrony…”. autorstwa Stefana Żeromskiego. Głównym bohaterem utworu jest Andrzej Borycki ukrywający się pod pseudonimem Szymon Winrych. Postać ta to powstaniec, który w ciężkich warunkach podąża droga do Nasielska przewożąc broń. Niestety bohater nie dociera na miejsce, zostaje zabity przez rosyjskich żołnierzy a następnie ograbiony przez polskiego chłopa. W poniższym wypracowaniu omówiono wszystkie wątki poruszone powyżej. Ukazano występujące w utworze prądy literackie: symbolizm, naturalizm, impresjonizm. Wypracowanie zawiera 505 słów.

„Zmierzch” opowiadanie, Stefan Żeromski

„Zmierzch” opowiadanie, Stefan Żeromski

Tekst stanowi omówienie i analizę opowiadania „Zmierzch” autorstwa Stefana Żeromskiego. Akcja utworu rozgrywa się pod koniec dziewiętnastego wieku w jednej z podwarszawskiej wsi, to tu na pańszczyźnianym polu pracują ponad siły Gibałowie, wywożąc torf. Na przykładzie życia tych postaci autor ukazał  los najbiedniejszych. Okazuje się, że wobec głodu i pragnienia życia, takie uczucia jak macierzyństwo czy powinność wychowania dzieci  spychane są na dalszy plan. W tekście dokładnie omówiono problematykę opowiadania, wskazano elementy impresjonistyczne, podano znaczenie tytułu.  Każdy z bohaterów został zaprezentowany również z osobna, całość może stanowić osobne charakterystyki postaci.. Wypracowanie zawiera 492 słów.

Zapomnienie” Stefan Żeromski, wypracowanie

Zapomnienie” Stefan Żeromski, wypracowanie

Tekst stanowi opracowanie opowiadania „Zapomnienie” autorstwa Stefana Żeromskiego. Głównym bohaterem utworu jest Wincenty Obala, człowiek zmuszony przez życie do kradzieży drewna na trumnę dla ukochanego syna. To przerażający obraz rzeczywistości ówczesnych lat, gdzie chłopi żyjący w skrajnej nędzy nie mieli żadnej możliwości obrony własnego dobra i losu. Analizując utwór należy również zauważyć, że zawiera on takie prądy literackie jak: impresjonizm, symbolizm, naturalizm. W poniższym wypracowaniu omówiono wszystkie wątki poruszone powyżej, każdego z bohaterów omówiono również z osobna. Tekst zawiera tym samym charakterystyki poszczególnych postaci.  Wypracowanie zawiera 560 słów.