„Cyd” Pierre Corneillea – analiza utworu

„Cyd” Pierre Corneillea – analiza utworu

Wypracowanie zawiera analizę i omówienie utworu Pierre Corneillea zatytułowanego „Cyd”. Fabuła dzieła jest prosta lecz bogata w niespodziewane wydarzenia. Całość została napisana językiem trudnym do zrozumienia dla współczesnych. Należy zaznaczyć, że w ówczesnym czasie dzieło Corneillea zyskało ogromną popularność a i dziś można w nim wskazać cenne wartości. W poniższym wypracowaniu dokładnie omówiono treść utworu, wskazano najważniejsze wątki, podano uniwersalne wartości zawarte w dziele. Całość zawiera 316 słów.