‘O wojnie naszej’ sonet IV Mikołaj Sęp Sarzyński– analiza

‘O wojnie naszej’ sonet IV Mikołaj Sęp Sarzyński– analiza

Poniższe wypracowanie zawiera analizę i omówienie sonetu IV Mikołaja Sępa Sarzyńskiego pod tytułem „O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem”. Utwór łączy w sobie elementy pochodzące z epoki renesansu  i baroku. Dwie pierwsze zwrotki zostają poświęcone tematyce walki człowieka z panem ciemności – szatanem. Czytelnik musi zwrócić uwagę na sens i wagę tej bitwy, potyczki człowieka z siłami zła mają na celu obronę najwyższej wartości – życia wiecznego. W wypracowaniu dokładnie przeanalizowano treść dzieła, wskazano elementy pochodzące z obu epok, całość poparta cytatami zawiera 434 słowa.