Sprzeczność natury ludzkiej, prezentacja maturalna

Sprzeczność natury ludzkiej, prezentacja maturalna

Sprzeczność natury ludzkiej - tekst stanowi gotową, nigdzie nie publikowaną prezentację maturalną, która zawiera tezę, literaturę podmiotu, literaturę przedmiotu, kartę cytatów i ramowy plan wypowiedzi.