„Nad Niemnem” obraz powstania styczniowego – wypracowanie

„Nad Niemnem” obraz powstania styczniowego – wypracowanie

Wypracowanie ukazuje obraz i wpływ powstania styczniowego na życie ówczesnych ludzi ukazany w lekturze Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”. Nadzieja na wyzwolenie upadła po roku 1863 a represje zaborców dodatkowo utrudniały już ciężką sytuację. Tym samym ślad i obraz powstania odnajdujemy w lekturze w retrospekcjach oraz symbolach. W wypracowaniu podano wszystkie najważniejsze informacje, całość poparta cytatami zawiera 568 słów.