Jan Kochanowski „Na lipę” „Na zdrowie”, analiza fraszek

Jan Kochanowski „Na lipę” „Na zdrowie”, analiza fraszek

Wypracowanie stanowi analizy i interpretacje fraszek „Na lipę” i „Na zdrowie” autorstwa Jana Kochanowskiego. Obydwa utwory zawierają pochwałę najważniejszych wartości w życiu poety. We fraszce „Na lipę” to przyroda  ma najwyższe znaczenie, stanowi główne źródło natchnienia, w utworze „Na zdrowie” autor podkreśla bezecną choć często niedocenianą wartość jaką jest zdrowia człowieka. W wypracowaniu wskazano pochodzenie gatunku fraszka, każdy utwór omówiono z osobna. Całość poparta jest cytatami. Wypracowanie zawiera 350 słów.