Motywy biblijne w różnych utworach literackich, prezentacja maturalna

Motywy biblijne w różnych utworach literackich, prezentacja maturalna

Motywy biblijne w różnych utworach literackich. Omów temat odwołując się  do wybranych utworów. - tekst stanowi gotową, nigdzie nie publikowaną prezentację maturalną, która zawiera tezę, literaturę podmiotu, literaturę przedmiotu, kartę cytatów. Prezentacja zawiera 1380  wyrazów, nie licząc oczywiście wykazu literatury podmiotu, literatury przedmiotu i karty cytatów, ramowy plan wypowiedzi.

Motywy biblijne w literaturze i sztuce – wypracowanie maturalne

Motywy biblijne w literaturze i sztuce – wypracowanie maturalne

Wypracowanie stanowi prezentację i analizę dzieł z literatury i sztuki, które zawierają motywy biblijne. Omówiono Bogurodzice, Lament świętokrzyski, „Krótkość żywota„ Daniela Naborowskiego, „Piosenka o końcu świata” Czesława Miłosza, Jan Kasprowicz  wiersz „Dies irae”, Michała Anioła - "Pieta", Durer "Opłakiwanie śmierci Chrystusa". Całość może stanowić wypracowanie maturalne, poszczególne analizy dzieł a także posłużyć do przygotowania prezentacji maturalnej. Całość zawiera 878 słów.

Motyw mesjanizmu w literaturze, wypracowanie

Motyw mesjanizmu w literaturze, wypracowanie

Wypracowanie stanowi prezentację motywu mesjanizmu w literaturze na przykładzie III części Dziadów Adama Mickiewicza. Należy oczywiście zaznaczyć, iż jest to motyw biblijny. To Chrystus bowiem jest pierwotnym przykładem jednostki, której misją jest poświęcenie własnego życia na rzecz wyższych wartości i lepszego jutra ludzkości. W poniższym wypracowaniu szczegółowo omówiono przykład. Całość poparta cytatami zawiera 411 słów.