Cierpienie, jego różne oblicza na tle literatury

Cierpienie, jego różne oblicza na tle literatury

Cierpienie i jego różne oblicza na tle literatury: - tekst stanowi gotową, nigdzie nie publikowaną prezentację maturalną, która zawiera tezę, literaturę podmiotu, literaturę przedmiotu, kartę cytatów i ramowy plan wypowiedzi. Prezentacja zawiera 1184 wyrazów, nie licząc oczywiście wykazu literatury podmiotu, literatury przedmiotu i karty cytatów.

Mit o Prometeuszu, wypracowanie - Motyw cierpienia

Mit o Prometeuszu, wypracowanie - Motyw cierpienia

Wypracowanie stanowi szczegółową analizę i interpretacje mitu greckiego o Prometeuszu. Na jego podstawie omówiony zostaje motyw cierpienia zawarty w literaturze. Wypracowanie zawiera 351 słów.

„Medaliony” Zofia Nałkowska, Cierpienie bohaterów - wypracowanie

„Medaliony” Zofia Nałkowska, Cierpienie bohaterów - wypracowanie

Poniższe wypracowanie realizuje motyw cierpienia na podstawie utworu Zofii Nałkowskiej pod tytułem „Medaliony”. Utwór ten zawiera sobie rzeczywisty i literacki przykład cierpienia człowieka. Wypracowanie zawiera 412.

„Jerozolima wyzwolona” Torquato Tasso – analiza utworu

„Jerozolima wyzwolona” Torquato Tasso – analiza utworu

Wypracowanie zawiera analizę i omówienie dzieła Torquato Tasso „Jerozolima wyzwolona”. Utwór utrzymany jest w konwencji eposu rycerskiego, styl wypowiedzi jest wzniosły, język uroczysty i ozdobny. Jednak o wyjątkowości pozycji świadczą poruszone przez autora wątki: motyw cierpienia, rozdarcia wewnętrznego, problematyka wyborów. W wypracowaniu przeanalizowano treść utworu, wskazano najważniejsze wątki, omówiono postać Tasso. Całość zawiera 357 słów.

Księga Hioba- analiza i omówienie, wypracowanie

Księga Hioba- analiza i omówienie, wypracowanie

Wypracowanie stanowi analizę i omówienie Księgi Hioba. Hiob jest postacią biblijną stąd wiemy , że żył w kraju Hus i z gorliwością i oddaniem godnym prawdziwego chrześcijanina czcił Boga. Pewnego razu jednak Stwórca postanowił wystawić go na ciężką próbę. Tym obrazem zostaje przedstawiony bardzo istotny problem – sen ludzkiego niezawinionego niczym cierpienia. W wypracowaniu szczegółowo omówiono tematykę. Całość poparta cytatami zawiera 350 słów.