Obraz Żyda w literaturze

Obraz Żyda w literaturze

Obraz Żyda w literaturze jest tematem często prezentowanym przez pisarzy. Odnajdujemy go w utworach zarówno poetyckich jak i w prozie. Choć jego motyw typowy jest dla literatury wojennej, poruszany był on już w utworach wcześniejszych epok.