Mała i wielka improwizacja – „Dziady cz. IV” Mickiewicz (wypracowanie, interpretacja)

Mała i wielka improwizacja – „Dziady cz. IV” Mickiewicz (wypracowanie, interpretacja)

Wypracowanie dotyczy utworu najwybitniejszego polskiego poety jakim był Adam Mickiewicz. „Dziady cz. IV” to dramat romantyczny, którego część stanowi mała i wielka improwizacja, których interpretacja stanowi temat tej pracy.