„Lilie” – interpretacja utworu Adama Mickiewicza

„Lilie” – interpretacja utworu Adama Mickiewicza

Wypracowanie dotyczy utworu wieszcza polskiego Adama Mickiewicza. „Lilie” to dzieło przedstawiające kobietę, która decyduje się na zbrodnię, uważając, że to najlepsze wyjście z problemu. Pociąga to za sobą nieprzewidywalne wydarzenia.