„Lament „ interpretacja wiersza Tadeusza Różewicza

„Lament „ interpretacja wiersza Tadeusza Różewicza

Wypracowanie zawiera analizę i interpretację wiersza „Lament” Tadeusza Różewicza. Podmiot liryczny to sam poeta, który wyraża swe przemyślenia i odczucia poprzez modlitwę. Adresatem wiersza są wszyscy ludzie oraz Bóg. Autor ukazuje realia II wojny światowej, jej wpływ na życie człowieka- dehumanizacje, zatracenie wszelkich wartości. W wypracowaniu wskazane zostały wszystkie najważniejsze watki poruszone przez autora. Całość dokładnie omawia znaczenie wiersza. Wypracowanie zawiera 318 słów.