Jan Kochanowski „Odprawa posłów greckich „ – analiza utworu.

Jan Kochanowski „Odprawa posłów greckich „ – analiza utworu.

Wypracowanie stanowi omówienie tematyki utworu Jana Kochanowskiego pt. ”Odprawa posłów greckich”. Ta pierwsza polska tragedia humanistyczna utrzymana w konwencji tragedii greckiej odwołuje się do mitu trojańskiego. Analizując utwór należy jednak wykazać jego alegoryczność, historia o porwaniu Heleny skrywa bowiem ukryte przez autora znaczenie. Pod płaszczem starożytnych realiów Kochanowski ukrył bowiem istotne przesłanie i odwołanie do sytuacji współczesnych mu czasów. Troja nie jest bowiem niczym innym jak alegorią szesnastowiecznej rzeczpospolitej. W poniższym wypracowaniu dokładnie omówiono podane powyżej watki, całość poparta cytatami zawiera 502 słów.

Jan Kochanowski „Odprawa posłów greckich” kompozycja utworu.

Jan Kochanowski „Odprawa posłów greckich” kompozycja utworu.

Wypracowanie zawiera analizę i omówienie kompozycji „Odprawy posłów greckich” autorstwa Jana Kochanowskiego. Należy zaznaczyć, że to pierwsza polska tragedia humanistyczna utrzymana w konwencji tragedii greckiej. Akcja tragedii rozgrywa się w starożytnej Troi, bezspornym dowodem na klasyczność utworu pozostaje również jego budowa: podział na epizody, komentarze chóru czy zachowanie zasady trzech jedności. W poniższym tekście dokładnie przeanalizowano i omówiono kompozycje dzieła. Wskazano wszystkie cechy potwierdzajże klasyczność utworu a także występujące odstępstwa od reguł. Całość zawiera 367 słów.