Obraz kobiet w literaturze polskiej

Obraz kobiet w literaturze polskiej

W literaturze polskiej jednym z najczęściej poruszanych motywów jest kreacja kobiety. Niewiasty postrzegane są przez pisarzy w różnoraki sposób, co sprawia, że wypracowanie to również ukazuje portrety zupełnie innych kobiet.  

Portrety psychologiczne kobiet, prezentacja maturalna

Portrety psychologiczne kobiet, prezentacja maturalna

Portrety psychologiczne kobiet - tekst stanowi gotową, nigdzie nie publikowaną prezentację maturalną, która zawiera tezę, literaturę podmiotu, literaturę przedmiotu, kartę cytatów i ramowy plan wypowiedzi.