Streszczenie legendy o „Twardowskim”, K. W. Wójcicki

Streszczenie legendy o „Twardowskim”, K. W. Wójcicki

„Twardowski” autorstwa K. W. Wójcickiego to niezwykła opowieść o magii, czarach i diabelskich sztuczkach, w które zaplątał się tytułowy bohater. Jest to podanie o dobrym szlachcicu, człowieku uczonym i mądrym, który pragnął używać magii i czarów nie tylko dla własnych korzyści, ale także dla czynienia dobra. Wiedział on jednak, że bez pomocy sił nadprzyrodzonych niewiele jest w stanie sam zdziałać dlatego też Twardowski zwrócił się o pomoc do samego diabła. Wypracowanie zawiera 553 wyrazy.